ഷംനാകാസിം (പൂർണ്ണ)മലയാളത്തിലെ നടികളിൽ പ്രമുഖ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നു. മലയാളി പൂർണ്ണ ഹോട്ട് വേഷത്തിൽ, നടി പൂർണ്ണയുടെ വലിയ ചിത്രങ്ങൾ എച്ച്.ഡി. ക്വാളിറ്റിയിൽ, കേരളാ സിനിമാ നടി പൂർണ്ണയുടെ ഫോട്ടോകൾ ഫ്രീയായി   ACTRESS SHAMNA

Read More

മലയാളി നടി മീരാജാസ്മിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ, മീരാജാസ്മിൻ ഡാൻസ് വേഷത്തിൽ, അവാർഡ് ജേതാവ് മലയാള നായിക മീരാജാസ്മിൻ, ഹൈ റെസലൂഷൻ ഇമേജുകൾ   MEERAJASMINE MALYALAM SUPER ACTRESS IN DANCE DRESS, MALYALAM ACTRESS

Read More